P x P = P

Strategie, planning en uitvoering zijn belangrijk voor elk serieus georganiseerd kantoor, maar het zijn de mensen die het daadwerkelijk (moeten) doen. Dat vraagt om aandacht van het kantoormanagement.

Om mensen goed te laten functioneren in hun commerciële praktijkontwikkeling is een doelgerichte en planmatige werkwijze essentieel. Dat vraagt, mede gezien de grote belangen en bedragen die ermee gemoeid zijn, om een professionele aanpak èn aansturing.

Als mensen en werkwijze echt op elkaar zijn afgestemd dan dragen ze exponentieel bij aan verbeterde prestaties. Van henzelf, hun team/sectie en van het kantoor als geheel.

Hieronder de verschillende elementen die horen bij elk van deze 3P’s.

pxpp-model-verticaal
Share
Tweet
Share