Volgen twitter linkedin facebook

Improving business development

  • 1
  • 2
  • 3

Duurzame verbetering van uw commerciële denken & doen

Aanpak

Elk mens is anders, elke coachingsvraag is anders dus elk coachingtraject is anders: de exacte invulling is maatwerk. Als leidraad leest u hieronder de 5 stappen die in elk coachingtraject voorkomen.

Stap 1 - Kennismaking

kennismaken

Een kennismaking van de professional/ondernemer om de coach te leren kennen. Daarbij gaat het om vragen als

  • Wie is deze coach? 
  • Heb ik een klik met hem?
  • Voel ik me op m'n gemak?
  • Begrijpt hij me?

Deze vragen zal de professional/ondernemer zichzelf moeten stellen. Alleen bij een duidelijke "JA" is de volgende stap zinvol, want "bij twijfel niet inhalen".

Stap 2 - Intake

Intake

Het vaststellen van de z.g. coachingsvraag. De coach stelt vragen over doel van de coaching en wat het traject moet opleveren voor de professional/ondernemer. Het vaststellen van doelen is bepalend voor de richting en de inhoud van het traject.

De intake wordt verwoord in een verslag en is de basis voor het Coachingsplan.

Stap 3 - Coachingsplan

plan

Hierin wordt vastgelegd wat in de intake is besproken plus de contouren van de stappen die daarvoor gezet moeten worden. Ook wordt een eerste planning aangegeven van de coachignsessies en de te behandelen onderwerpen.

Ook de logistieke afspraken worden hierin vastgelegd: frequentie, voorkeurstijden, voorkeurslocaties, tussentijdse evaluatie, taakverdeling en kosten.

Het coachingsplan is niet in beton gegoten: gedurende de coachingsessies en wat daarin besproken wordt, kan blijken dat aanpassing van richting en tempo van het traject zinvol is. 

Stap 4 - Meerdere coachingsessies

coachinggesprek

Afhankelijk van de complexiteit van de coachingsvraag en het aantal te behandelen onderwerpen, worden meestal 5-8 sessies ingepland. Elke sessie duurt zo'n 90 minuten (face-2-face); bij telefonische coaching kan in 60 minuten al hele grote stappen gezet worden.

De professional/ondernemer bereidt de sessie voor: welke onderwerpen en vragen aan de orde moeten komen. Ook de uitkomsten van en reflectie op de vorige sessie komen aan de orde. Elke sessie wordt afgesloten met actiepunten die aangepakt worden in de periode tot de volgende sessie.

De professional/ondernemer houdt een logboek bij van het coachingstraject, zijn ervaringen en zijn reflectie daarop.

Stap 5 - Nazorg

nazorg

De nazorg heeft tot doel om de professional/ondernemer bewust te houden van zijn ontwikkeling en de vorderingen die daarin gemaakt zijn. 

Ook eventuele losse onderwerpen kunnen nog aan de orde komen.

Deze nazorg bestaat uit enkele korte telefonische contacten (5-15 minuten).

 

Meer weten over onze aanpak? Een kennismaking?
Vraag Dirk Heuff voor een koffieafspraak.