Volgen twitter linkedin facebook

Improving business development

  • 1
  • 2
  • 3

Duurzame verbetering van uw commerciële denken & doen

Visie op ondernemers en coaching

Krachtige professionals en ondernemers

De kracht van de ondernemer bepaalt de onderneming en haar ontwikkeling.

De persoonlijke ontwikkeling van de ondernemer bepaalt zijn kracht, en dus ook het succes van de onderneming.

Coaching moet dan ook daarop gericht zijn. Immers, de ondernemer neemt zelf volle verantwoordelijkheid voor zijn eigen ontwikkeling en die van de onderneming.

Kyboko coaching 

Onze coaching ...

... is gericht op de versterking van het bovenstaande: de ondernemer assisteren in zijn zelf gekozen ontwikkeling. 

De basis ligt in wat wij noemen 'coachen met een grote C'. Daarbij wordt verder gekeken dan alleen gedrag; juist dat wat achter dat gedrag zit (waar het gedrag vandaan komt) wordt op tafel gebracht en besproken. Het gaat dan om waarden, overtuigingen, drijfveren. Het werken op deze diepere niveaus resulteert in fundamentele veranderingen. 

Een eenvoudig coachingmodel om daarbij te gebruiken is het GROW model:

Grow model

 

Naast dit eenvoudige model zijn er nog heel veel andere coachingsmodellen die ter beschikking staan van het coachingstraject. Een beknopt overzicht hiervan:

CoachingModels many