Volgen twitter linkedin facebook

Improving business development

 • 1
 • 2
 • 3

Duurzame verbetering van uw commerciële denken & doen

Visie

Klantgericht bouwen aan business

BizzDev 4 bollen

Business development voor professionele dienstverleners is het bouwen aan .... 'business'. En business komt van klanten. Oftewel zonder klanten geeen business.

Daar draait het om: hoe u ze identificeert, benadert, binnen haalt en vasthoud. De omzet die die klanten brengen is vervolgens een resultaat van al uw inspanningen.

Business development gaat dus om klantgerichtheid: het echt begrijpen van klanten. Dat vraagt om inzicht in hun wensen, behoeften, voorkeuren, latente vragen, ergernissen, en natuurlijk hun gedrag (en de veranderingen daarin). Kortom hun hele doen EN laten.
Èchte business development is daar waar klanteninformatie, marketing, sales, service geïntegreerd samenwerken.

Klantgericht werken is de kern

Cooperation 6

Vervolgens dienen uw producten en diensten en de manier waarop u ze aan biedt daar zó op afgestemd te worden, dat klanten zich (h)erkend en gewaardeerd voelen. Klanten die ècht tevreden zijn over uw werkwijze komen ze terug. Ze vertellen het aan hun (zakelijke) netwerk/vrienden. Ze laten de concurrentie links liggen. Uw 'business' wordt duurzaam versterkt.

Ontwikkelen van uw organisatie is DE randvoorwaarde

Business development gaat over werven & binden van rendabele klanten. Voor Business development om echt te floreren is klantinzicht en klantgerichtheid cruciaal. Dat kan uw organisatie ook als er een samensmelting ontstaat tussen

 • Inzicht in klanten
  hun doen & laten, hun wensen & behoefte
 • Marketing 
  Selectie van juiste marktsegementen, propositie ontwikkeling, marktintroductie
 • Sales 
  Direct contact met beslissers die leidt tot omzet & marge (en tevredenheid)
 • Service delivery 
  Verwachtingen inlossen & overtreffen, after sales en eventueel klachtenmanagement.

People x proces = performance

De combinatie van juiste mensen die de juiste dingen doen in een proces dat hen stimuleert en faciliteert, leidt tot exponentiële groei van prestaties.

Het omgekeerde is ook waar: een haperend proces verslechtert de prestaties van de mensen. Oftewel de juiste mensen doen de juiste dingen. Daarbij worden ze voorzien van juiste instrumenten, processen en doelstellingen.
Door meten & weten houdt management de vinger aan de pols. Binnen duidelijk gestelde grenzen hebben people de vrijheid en verantwoordelijkheid om te excelleren.