Volgen twitter linkedin facebook

Improving business development

  • 1
  • 2
  • 3

Duurzame verbetering van uw commerciële denken & doen

Werkwijze

Elke organisatie, elk probleem is anders dan andere. Dat vraagt om een specifieke aanpak die daarbij past. Dat geldt ook voor de wijze van samenwerking met Kyboko: die is toegespitst op uw wensen en eisen t.a.v samenwerken. Kyboko biedt u 4 opties:

taxitrein

U bepaalt

Doel, uw ambitie.

U heeft een uitgewerkt beeld over waar uw commerciële organisatie naar toe moet, waar uw uitdagingen liggen.
U twijfelt nog over de juiste route om daar te komen en met welke snelheid.

Kyboko's rol

Chauffeur

Wordt het de kortste of snelste route, of combinatie? Kyboko stippelt de route uit rekening houdend met specifieke eisen die uw markt en organisatie stellen.
Vervolgens wordt de uitvoering ter hand genomen binnen uw randvoorwaarden als tijd en geld etc.

U bepaalt

Doel en route

U weet waar u naar toe wil (doel) en hoe u daar wil komen (route). U twijfelt of u met de beschikbare mensen en middelen (zowel kwalitatief als kwantitatief) een voldoende hoog tempo kan realiseren

Kyboko's rol

Tempo maker

Kyboko heeft ervaring in het uitvoeren van commerciële plannen. Daarom kan Kyboko zorgen voor een realistisch hoog tempo. Dat kan zijn als tijdelijke toevoeging aan uw organisatie of door het (tijdelijk) overnemen van de uitvoering. Daarbij heeft Kyboko toegang tot een netwerk van experts op specialistische gebieden die een snelle en effectieve uitvoering van uw plannen realiseren.

tomtomtandem

U bepaalt

Doel en deadline

U weet waar u naar toe wil (doel) en ook wanneer u dat gerealiseerd wil zien (deadline). U twijfelt over de keuze voor de juiste aanpak (route).

Kyboko's rol

Route finder

Kyboko bepaalt in overleg met u de juiste route met het doel en de deadline als uitgangspunt. Daarbij wordt rekening houdend met de (on)mogelijkheden van uw organisatie en uw budgetten. En met de verschillende omgevingsfactoren: 120 km per uur willen rijden op een modderig bospad kan niet alleen gevaarlijk zijn, ook kan de motor kan oververhit raken met als gevolg dat u uw deadline helemaal niet haalt.

U bepaalt

Doel, route en deadline

U weet waar u naar toe wil (doel), hoe u daar wil komen (route) en wanneer dat gerealiseerd moet zijn (deadline). Maar wie kan u helpen om focus te houden? Wie bewaakt de voortgang en houdt de balans tussen doelstelling, route en deadline in de gaten.

Kyboko's rol

Coach

Kyboko fungeert als coach voor uw commerciële organisatie: meedenken, aanjagen, tempo houden. Maar ook suggesties doen voor een alternatieve aanpak bij onverwachte obstakels of het verbeteren van het samenspel (teamwork) van uw medewerkers. En zelfs coaching van individuele medewerkers.