Ontwikkelen

Groeien

Leren

Mensen & medewerkers

Ze houden uw organisatie draaiend en maken haar succesvol. Aan u de taak om dat zo te houden en liefst nog een beetje meer. Ontwikkelen dus.

Dat vraagt om organisatie, visie, richting en aansturing. Met steeds jonger, mondiger personeel, dat steeds beter is opgeleid, is dat geen ABC-tje. Het is ook geen rocket science, als u zich bedenkt dat uw medewerkers (veel?) meer zijn dan alleen een bundel vaardigheden die een output oplevert waarvoor u einde maand een salaris betaalt.

Mensen willen leren & ontwikkelen

Afgezien van de teleurgestelden en ongemotiveerden, is de meerderheid van de werknemers van nature best bereid om een stapje extra te zetten. Om zich verder te ontwikkelen en daarbij van meer waarde zijn voor de organisatie.

Erkenning daarvan is niet moeilijk: u kunt toch heus een persoonlijk, gemeend compliment geven. Uw medewerker gaat er van vliegen. Zeker weten.
En het werkt beter dan salarisverhoging.

Geef ze ruimte

Volwassen mensen kunnen allemaal verantwoordelijkheid dragen. Dat doen ze thuis en in hun maatschappelijke rol namelijk ook. U kent ook het voorbeeld van de boekhouder die voor elke factuur boven de €150 een akkoord moet gaan halen bij de directeur maar in zijn vrije tijd als bestuurslid financiën bij de lokale sportvereniging verantwoordelijk is voor een begroting van € 25.000 en met de wethouder onderhandelt over vergunningen voor meer parkeerplaatsen.

Als u die boekhouder meer vrijheid en meer bevoegdheid geeft, gaat hij daar dan misbruik van maken?

Geef ze kaders

Iedereen wil vrijheid maar niet iedereen kan daar mee omgaan. Uw medewerkers willen vrijheid van beslissingen maar ze willen graag weten wat wel en wat niet kan en vooral: waar gaan we heen.

Uw visie, vertaald naar doelstellingen, is de eerste stap. Daarna is het belangrijk dat alle medewerkers weten welke bijdrage van hen verwacht wordt (om die doelen te realiseren) en welke verantwoordelijkheden ze dus hebben.

Verantwoordelijkheden moeten (ja, MOETEN) vergezeld gaan van bevoegdheden. Zelf invloed hebben op de manier waarop je je werk doet (binnen die kaders) geeft een groter gevoel van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid.

Die bevoegdheden zijn uiteraard toegespitst op taken, mate van ervaring, mate van inzet etc etc Want medewerkers moeten er ook mee om kunnen gaan: u laat uw voetballende boekhouder niet in zijn eentje los op investeringsbeslissingen van een half miljoen, toch?

Empower uw medewerkers

Geef ze ruimte en kaders. Stimuleer leren en faciliteer dat.

Ze worden beter in hun werk, ze hebben er meer voldoening van en ze gaan meer bijdragen. Daar plukt uw bedrijf en alle stakeholders van. Wellicht ook financieel.

Uw vragen

uw vragen

Organisatie

 • Wat is ons potentieel qua zelfsturing & verantwoordelijkheid
 • Hoe verbeteren we teamwork en samenwerking tussen afdelingen?
 • Hoe zorgen we voor echt leiderschap in onze organisatie?

Mensen

 • Wat hebben mijn mensen nodig om een extra stap te zetten?
 • Hoe benutten we de kwaliteiten en talenten van ALLE medewerkers?
 • Wat is daarvoor nodig: wat moeten we organiseren/bouwen?

Uzelf

 • Hoe betrek ik mijn mensen bij onze ‘stip op de horizon’?
 • Hoe kan ik meer verantwoordelijkheid delegeren?
 • Hoe goed is mijn ‘empowerment’ en hoe versterk ik dat?

Onze bijdrage

helpen sparren ontmoeten

Kyboko levert verschillende bijdragen al naar gelang de complexiteit en omvang van uw vragen. We doen dat zowel onderzoekend (think), ontwerpend (build, als in de uitvoering (operate).

Think

 • Kick off: waarom empowering? Kosten & baten-analyse &
 • Inventarisatie current vs desired state & gap-analysis
 • Interviews e/o focusgroep sessies

Build

 • Roadmap naar Desired state
 • Wat is nodig, wat moet veranderen
 • Commitment check bij key players
 • SelfMastery workshop voor key players & ChangeLeaders
 • Train the ChangeLeaders
 • Definitie dashboard (waar staan we, richting, snelheid etc tov roadmap)

Operate

 • Faciliteren van ChangeLeaders / klankbord & coachen
 • Monitoren van dashboard & aanpassing/bijsturing
 • Meten = weten = leren = verbeteren
 • TeamCoaching
 • Executive retreats

Onze cases

Benelux HQ van internationale hotelketen

Vraag

Meer weten

Meer weten over onze aanpak? Een kennismaking?
Vraag Dirk Heuff voor een koffieafspraak.

Share
Tweet
Share