Empowering

Business

Development

U en uw business

Het runnen van uw business biedt elke dag weer nieuwe uitdagingen. Ontwikkelen, groeien, innoveren; stilstand is achteruitgang. De balans tussen rendement, klanten, innovatie en medewerkers is geen eenvoudige. Het up to date houden van us business development heeft uw volle aandacht. Dat geldt ook voor de mensen die dat moeten realiseren.

U en uw medewerkers

De meeste managers/bestuurders/directeuren/beslissers beginnen te ervaren dat ze het niet allemaal alleen kunnen. Dat samenwerking, delegeren, speelruimte geven, even belangrijk zijn als richting geven en kaders aanbrengen. Uw mensen zijn, samen met uw merken en marktpropositie, de belangrijkste voorwaarden voor een duurzaam succesvolle organisatie.

Empowering business development, dus.

NIEUW :  SelfMastery 2021

In 4 dagen krijgt u ècht zelfinzicht. Daarmee verruimt uw perspectief en ziet u meer mogelijkheden voor een doorbraak in communicatie en leiderschap.

Selfmastery workshop 2021Lees het verder …

Waar hebben we ’t precies over

empowering

Niets gebeurd vanzelf. Zeker anno 2020 niet. Beslissers, managers, bestuurders hebben het steeds moeilijker om alles in goede banen te leiden. Medewerkers hebben daarnaast ook eisen en verwachtingen. Op de plek waar ze elkaar ontmoeten, ligt de bron van ergernissen, mislukkingen, weglopen van verantwoordelijkheden, matige prestaties en onplezierige werksfeer.

Mensen met speelruimte, kaders en richting nemen verantwoordelijkheid.

Daarbinnen gaan ze verantwoordelijkheid nemen voor hun doen & laten. Voor hun werk, voor hun prestaties, en voor elkaar. Dat heet  ik goed Engels Empowering (er is geen lekker woord in de Nederlandse taal; ‘in staat stellen’ klinkt nog steeds erg top-down en van boven opgelegd)

business

Is dat niet zaken doen? Of is het vooral verkopen maar dan in een trendy jasje?

De semantische discussie laten we graag aan een ander over. Onze manier om ernaar te kijken is deze:

Business gaat over klanten. Altijd.

Meer specifiek gaat business over het ontwikkelen, behouden en uitbouwen van rendabele klantrelaties.

Wat dat is rendabel? Wat klantrelaties zijn? Hoe dat moet ontwikkelen, behouden en uitbouwen?

development

Ontwikkelen. Groeien. Innoveren.

Want alles moet bij voorkeur  beter, mooier, groter en verder, toch?

Maar is dat echt zo? En wie zegt of bepaalt dat?

Sta eens stil bij waar u en uw organisatie nu zijn. Hoe goed is dat? Wat is uw echte wens voor de toekomst en wat is daar voor nodig?

De wereld beweegt. In welke richting beweegt U …?

Geen eenvoudige vragen maar wel zinvol en soms noodzakelijk om een doorbraak te realiseren zodat u en uw organisatie daadwerkelijk mee kunnen met veranderende omgevingen.

Wat u mag verwachten

Ken uw cliënt

Als u niet weet wat een potentiële cliënt wil, hoe kunt u hem dan iets aanbieden dat zijn interesses heeft?

Hoe beter u uw (potentiële) cliënten kent, hoe beter u in staat bent om de juiste diensten aan te bieden, daar een goede beloning voor te krijgen en daarmee de tevredenheid van cliënten te verhogen.

People x Process = Performance

Strategie, planning en uitvoering zijn belangrijk voor elk professioneel georganiseerd kantoor. Het zijn de mensen die het daadwerkelijk doen.

Hen faciliteren via een gestructureerde en doelgerichte werkwijze is cruciale voorwaarde voor prestaties van niveau.

Strategie

Waar staat het kantoor voor, wat is zijn bestaansrecht in het grote concurrentieveld?

Wat ziet het kantoor als zijn ‘opdracht’ en langs welke weg (= strategie) denkt het kantoor dat te realiseren?

Een lange termijn focus die sturing geeft aan de waan van de dag is nodig om de juiste dingen te blijven doen.

Share
Tweet
Share79