Empowering Professionals

In business & in sport

Professional in Business

Het runnen van uw business biedt u elke dag weer nieuwe uitdagingen. Ontwikkelen, groeien, innoveren; in beweging blijven want stilstand is achteruitgang.

De balans tussen rendement, klanten, innovatie en medewerkers is geen eenvoudige. Het up to date houden van uw business heeft uw volle aandacht.

En uw aandacht voor de mensen die dat moeten realiseren …?

Uw medewerkers zijn professionals …

De meeste managers/bestuurders/directeuren beginnen langzamerhand te ervaren dat ze het niet alleen met hun management team kunnen vanuit hun ‘ivoren toren’. Dat samenwerking met, delegeren & speelruimte geven aan de ‘werkvloer” even belangrijk zijn als richting geven en kaders aanbrengen.

Behandelt u ze ook zo  … ?

Delegeert u de taak EN de bevoegdheid? Erkent u hun professionaliteit en vaardigheden? Vertrouwt u hen dat ze het beste zullen doen?

Als er ergens twijfel is over deze vragen, dan is een blik in uw eigen spiegel óók aan de orde: u speelt daarin een rol en dat vraagt wellicht een aanpassing.

Betere professionals voor hetzelfde geld

Het verbeteren en laten groeien van de professionals in uw organisatie, op ELK niveau, kan niet meer secundair zijn aan de business. Niet alleen vanwege de krappe arbeidsmarkt, maar ook om nieuwe generaties een goede plek te geven. Daarmee bouwt u aan de toekomst.

Dat vraagt wat van u en uw manier van aansturen.

Die vullen wij in. Voor u en met u.

Empowering professionals in business, dus.

Professional in sport

Het gaat jou niet om het geld verdienen.
De strijd, de competitie, de uitdaging, de overwinning (op anderen EN op jezelf). Dat vind je net even iets belangrijker dan geld.

Lionel M en Christiano R ruilen graag een paar miljoen salaris in voor de kans om nog eens Champions League te kunnen winnen. Net als jij.

Jan Modaal is óók professioneel

Ongeveer 90% van de Nederlandse topsporters kan niet leven van alleen die sport. Daarom noemen we hen ‘amateurs’ (lees: niet professioneel). FOUT.

Hun inzet, hun aantal trainingen & de kwaliteit daarvan, hun opofferingen, hun tijds- en geldinvesteringen, hun mindset zijn allemaal wel degelijk van professioneel niveau. Zonder dat ze er een modale levensstijl van financieren.

Professional èn vrijwilliger.

99% van de vrijwilligers in de sport verdienen daar geen geld mee.

Hun mindset is wel professioneel: zorgen dat alles binnen de club zó goed geregeld is, dat de sporters kunnen presteren. Het zijn mensen die soms harder werken en op een hoger niveau dan in hun dagelijkse werk (over mismatch gesproken).

Betere professional zonder de last van geld

Het verbeteren en laten groeien van coaches, trainers, clubbestuurders, scheidsrechters is vaak secundair aan die van de sporters. Terwijl het wel een cruciale voorwaarde is.

Die vullen wij in. Voor u en met u.

Empowering professionals in sport, dus.

Waar hebben we ’t precies over

Niets gebeurd vanzelf. Zeker anno 2020 niet. Beslissers, managers, bestuurders hebben het steeds moeilijker om alles in goede banen te leiden. Medewerkers hebben daarnaast ook eisen en verwachtingen. Op de plek waar ze elkaar ontmoeten, ligt de bron van ergernissen, mislukkingen, weglopen van verantwoordelijkheden, matige prestaties en onplezierige werksfeer.

Mensen met speelruimte, kaders en richting nemen verantwoordelijkheid.

Daarbinnen gaan ze verantwoordelijkheid nemen voor hun doen & laten. Voor hun werk, voor hun prestaties, en voor elkaar. Dat heet  ik goed Engels Empowering (er is geen lekker woord in de Nederlandse taal; ‘in staat stellen’ klinkt nog steeds erg top-down en van boven opgelegd)

Business is dat niet zaken doen? Of is het vooral verkopen maar dan in een trendy jasje?

De semantische discussie laten we graag aan een ander over. Onze manier om ernaar te kijken is deze:

Business gaat over klanten. Altijd.

Meer specifiek gaat business over het ontwikkelen, behouden en uitbouwen van rendabele klantrelaties.

Wat dat is rendabel? Wat klantrelaties zijn? Hoe dat moet ontwikkelen, behouden en uitbouwen?

Ontwikkelen. Groeien. Innoveren.

Want alles moet bij voorkeur  beter, mooier, groter en verder, toch?

Maar is dat echt zo? En wie zegt of bepaalt dat?

Sta eens stil bij waar u en uw organisatie nu zijn. Hoe goed is dat? Wat is uw echte wens voor de toekomst en wat is daar voor nodig?

De wereld beweegt. In welke richting beweegt U …?

Geen eenvoudige vragen maar wel zinvol en soms noodzakelijk om een doorbraak te realiseren zodat u en uw organisatie daadwerkelijk mee kunnen met veranderende omgevingen.

Wat u van KYBOKO mag verwachten

People x Process = Performance

Strategie, planning en uitvoering zijn belangrijk voor elk professioneel georganiseerd kantoor. Het zijn de mensen die het daadwerkelijk doen.

Hen faciliteren via een gestructureerde en doelgerichte werkwijze is cruciale voorwaarde voor prestaties van niveau.

Goed ontwikkelde mensen in een professioneel gefaciliteerde omgeving leveren de beste bijdrage aan uw business

Strategie

Waar staat het kantoor voor, wat is zijn bestaansrecht in het grote concurrentieveld?

Wat ziet het kantoor als zijn ‘opdracht’ en langs welke weg (= strategie) denkt het kantoor dat te realiseren?

Een lange termijn focus die sturing geeft aan de waan van de dag is nodig om de juiste dingen te blijven doen.

Share
Tweet
Share