Onze overtuiging

(en wat daar jij daar aan hebt)

Onze overtuiging komt niet uit de lucht vallen en is ook meer dan boekenwijsheden.
Een flink aantal jaren in de praktijk (met de poten in de klei) plus inspiratie van verschillende auteurs hebben onze overtuiging over people & business development gevormd.
Lees verder …

Professionals komen tot hun recht als …

wie ben jij zelfinzicht

… ze speelruimte krijgen om hun kwaliteiten ècht in te zetten.

… ze verantwoordelijkheden hebben die 1 stapje buiten hun comfort zone liggen.

… ze de daarbij behorende bevoegdheden hebben om resultaten te doen ontstaan.

… de randvoorwaarden, protocollen en budgetten ten dienste staan van het werk (i.p.v. het management).

… ze eerlijk & direct feedback krijgen op hun inzet & prestaties.

… het management stuurt op energie, inzet en resultaten i.p.v. op processen en controle.

Dat is onze overtuiging.

Hoe goed scoor jij op deze elementen … ?

Aan de slag hiermee? Check onze dienstverlening.

Dat vraagt leiders die …

Richting geven

Die een herkenbare stip (i.p.v. alleen zichtbaar) op de horizon laten zien. Plus een begrijpelijke weg ernaartoe aangeven.

Helderheid geven

Helderheid over de verwachtingen, over de grootte van de speelruimte en over beschikbare tools en budgetten.
En over de kaders die daaromheen staan: MVO, timings, kwaliteitsniveau, ESG, duurzaamheid, fatsoenlijke collegialiteit, etc..

Goed beter best richting geven
nieuwe klant belt

Faciliteren

Laat professionals met rust. Ze kunnen hun job anders had je ze niet aangenomen. Faciliteer hun werkwijze.

Begrip hebben & tonen

Het begrip dat professionals eerst mens en daarna pas een productiefactor zijn. Behandel ze dus menselijk en professioneel: stevig op inhoud en prestaties, vriendelijk in de verstandhouding.

Hoe goed scoor jij op deze elementen … ?

Dat vraagt van professionals dat ze …

ontwikkeling jij en team

Echte verantwoordelijkheid nemen

Dat ze de onvoorwaardelijk baas zijn over de taken die op hun eigen bord liggen (of zorgen dat die zaken NIET op hun bord komen.

Dat ze de speelruimte benutten en waar nodig oprekken.

Dat ze eigenaar zijn van hun succes (sta er voor!) en hun fouten (niet afschuiven op een ander).

Eerlijk & open zijn

Wees eerlijk naar jezelf over je ambities, wensen, uitdagingen, vooroordelen, tekortkomingen. Wees er open over.

Eerlijk naar anderen over jouw vaardigheden en beperkingen, over je de rol in het succes (en in de fouten), over je dromen en angsten. Spannend? Zeker. En het wordt zó gewaardeerd door je omgeving.

Hoeveel verantwoordelijkheid neem jij … ?

Hoe eerlijk en open ben jij écht … ?

Professional, creëer & benut je speelruimte

Waarom lukt dat niet ?

Managers zien medewerkers als instrument

Als een tool om hun opdrachten uit te voeren. Maar professionals hebben van nature een drive om te presteren. Een drive die vaker wordt ingeperkt (door procedures en verplichtingen die hen belemmeren), dan dat die de ruimte krijgt.

Kwaliteiten worden niet optimaal benut

Door die processen en verplichtingen. Daardoor is er minder motivatie om te presteren, te ontwikkelen en om net dat beetje extra’s te doen. En dat doet de business pijn. Om nog niet te spreken over de  verlaagde loyaliteit van die medewerkers.

Geld is steeds minder incentive

Zeker voor jongere generaties. Plezier in en naast het werk, uitgedaagd worden, speciale opdrachten, meer flexibiliteit voor work-life-balance, een ècht compliment, serieus genomen worden etc. etc. Het blijken dé belangrijke manieren op ze te stimuleren èn te behouden.

Professionals kunnen & willen meer

Meer dan wat ze vandaag op het bord hebben liggen. Dat ‘méér’ in beeld krijgen, faciliteren en uitdagen is wat professionals doet excelleren.

En ja, als het niet goed gaat kunnen ze ook meer (lees: scherpere) feedback ontvangen dan je denkt. Het zijn pro’s.

Schreeuwen moeilijkheden probleem wanhoop

Wat wil jij doen om het op te lossen … ?

Professionals kunnen prima reflecteren op zichzelf.
Ze doen dat wat eigenzinniger dan de meesten.

Professionals worden top performers als ze werken …

… aan zichzelf en hun team

Als je echt zelfinzicht ontwikkelt en je verantwoordelijkheid neemt voor je woorden en acties.

Daarmee kies je zelfbewust en authentiek je woorden en acties.

Dan kan je zelfstandig de speelruimte benutten en optimaal presteren. Met meer plezier en voldoening.

… aan TeamSpirit

Teamleden die het bovenstaande aanpakken worden betere teamspelers.

Elkaar echt kennen (know) leidt tot goede verstandhoudingen (like) en daarmee tot onderling vertrouwen (trust).

De basis voor een productieve teamspirit.

… aan TeamWork

Betere teamspelers, zelfbewust en zelfstanding, onder leiding van een betere teamcaptain, gaan significant beter presteren.

Op het veld en op het werk. En ook daarbuiten, in privé.

(zorg er wel voor dat het doel / de bekende stip aan de horizon helder in beeld is)

Top performance is meer mindset dan vaardigheden.

Welke wil jij ontwikkelen … ?

Check onze dienstverlening om jouw ontwikkeling te versnellen.

People x Process = Performance

Dus jij & je team x TeamSpirit = TeamWork

Share
Tweet
Share