Ontwikkeling van mensen & markten ?
Meedoen door beter teamwork !

teamwork samenwerken rugby scrum

De wereld verandert, markten bewegen, zo ook die van u. Staat u stil, dan gaat u achteruit, toch? Staat uw team stil dan wordt het nog erger.

Dagelijkse beslommeringen, druk van klanten, directie, aandeelhouders en omgeving zetten druk op u en uw team. Wat daarmee te doen?

En tegelijkertijd ook tijd nemen om te bedenken welke rol u in die wirwar gaat innemen. En wat dat van uw team vraagt en dus van u.

Control your controllables

Zit je aan het stuur of ben je een passagier?

Dat bepaal je niet altijd zelf, maar in vele gevallen heb je wel de keuze. Maak die keuze!

Wees bewust van je mogelijkheden:

 • Waar heb je controle over ?
 • Waar heb je invloed op ?
 • Waar wordt je door beïnvloedt ?

En dat betekent een en ander voor jouw doen & laten.

Growth & fixed mindset

Door Stanford professor Carol Dweck ontwikkeld concept (gebaseerd op uitgebreid onderzoek) dat inzichtelijk maakt hoe mensen ontwikkelen en leren. Onderstaande video legt dat uit.

Plus, en dat is de belangrijkste, ze heeft aangetoond dat leergierige mensen in een ‘leerzame’ omgeving tot grotere hoogten stijgen. Dat is dus ook toepasbaar in uw organisatie.

Creëer een leerzame organisatie

Dat klinkt eenvoudig. De principes zijn ook niet heel complex. Wat het wel complex maakt is dat ontwikkeling  en leren NIET werken als de bovenkant van de organisatie JA zegt maar NEE doet. Oftewel, de leiding van de organisatie is bepalend voor het creëren van een lerend klimaat. En ja, goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Lees hieronder het originele artikel dat Carole Dweck schreef in de Harvard Business Review.

growth mindset dweck
klik voor artikel

Jij en je team

Jezelf ontwikkelen is één ding, maar alleen ga je niet zo snel. Als je team niet ook meegaat, dan kan je zelfs achteruit gaan.

Naast je eigen, individuele ontwikkeling is die van je team dus zeker zo waardevol voor de gehele organisatie. Dat vraagt zelfinzicht en zelfbewust denken & doen. De onderlinge Know-Like-Trust tussen teamleden is ZO bepalen voor een de teamspirit en daarmee voor de èchte doorontwikkeling van teamwork en de resultaten daarvan.

Het kan. Het begint bij jou & jouw keuzes. Voor jou en voor je team.

Uw vragen

uw vragen

Kyboko wordt vooral gevraagd om te assisteren  bij de beantwoording van deze vragen:

Over leren en ontwikkelen

 • Hoe kiezen we prioriteiten t.a.v. leren en ontwikkelen in de business?
 • Ons HR en de beschikbare opleidingen zijn goed, we hebben moeite met de aansluiting met de praktijk en de begeleiding door leidinggevenden.
 • Hoe bouwen we een opleidings- en trainingsaanbod? Wat is daarvoor nodig?
 • Hoe koppelen we de uitkomsten van trainingen aan de daadwerkelijke commerciële taakuitvoering?

Over resultaat & efficiency

 • Hoe vergroten we de slag- en daadkracht van onze commerciële organisatie?
 • Wat is goede balans tussen investeren in opleiding & ontwikkeling en de opbrengsten daarvan?
 • Hoe houden we grip op de kosten?
 • Hoe borgen en benutten we de uitkomsten van opleidingen?

Over interne organisatie

 • Hoe zorgen we dat alle commerciële managers zelf ook ontwikkelen EN de ontwikkeling van hun medewerkers goed begeleiden?
 • Hoe selecteren we de juiste partners voor opleidingen en trainingen?
 • Hoe organiseren we monitoring en bijsturing?

Onze bijdrage

helpen sparren ontmoeten

Kyboko levert verschillende bijdragen al naar gelang de complexiteit en omvang van uw vragen. We doen dat zowel onderzoekend (think), ontwerpend (build, als in de uitvoering (operate).

Think

 • Wij denk MET u (niet vóór u). Wij zijn uw reflectie. Scherpe, doordringende vragen.
 • Vriendelijk confronterend, soms ongemakkelijk, zoekend naar de ècht belangrijke zaken.
 • Een-op-een of met de belangrijkste leiders of smaakmakers van uw organisatie.

Build

 • Prioriteiten stellen: waar is ontwikkeling en verbetering noodzakelijk en wat gaat dat opleveren?
 • Waar is growth mindset al aanwezig en hoe kand deze verder uitgroeien en verspreiden?
 • Opleiden? Trainen? Inspiratie? Bewustzijn verhogen?
  In ieder geval moet het hand-in-hand gaan met verantwoordelijkheid nemen.
 • Definitie van monitoring-instrument: welke indicatoren gaan we meten om de vooruitgang te weten. Daarmee kan leren & verbeteren verankerd worden.

Operate

 • Uitrol van workshops die growth mindset helpen groeien en versterken.
 • Monitoring van voortgang.
 • Begeleiden van de belangrijkste leiders en smaakmakers zodat zij de ontwikkeling duurzaam kunnen faciliteren (train the trainer)
Share
Tweet
Share