Uw business = uw klant

Zonder klanten geen business. Zonder business geen toekomst voor uw organisatie, voor uw medewerkers, voor u….

Waaróm is het uw klant?

Weet u waarom klanten bij u komen, en niet bij uw concurrent? Weet u welke klanten zijn weggegaan, naar uw concurrent, en waarom?

Uw ervaring en zelfvertrouwen geven de makkelijke antwoorden, de oppervlakkige antwoorden. En omdat u daar genoegen mee neemt, zijn het ook nietszeggende en onbruikbare antwoorden.

Als u ècht geïnteresseerd bent in waarom klanten naar u komen en op zoek gaat naar de echte antwoorden, dan komt er een oceaan aan antwoorden, inzichten en kennis op u af waarmee u uw business kunt versterken.

International Business

Export to EU

Since 2009 Kyboko has been supporting small & medium sized companies from emerging markets with developing their exports to Europe.

For international organisations like CBI, International Trade Center, SIPPO, we have delivered various export development and export promotion programmes.

Klanten & concurrenten

touwtrekken strijden tegenstander

Uw klanten zijn de doelgroep van uw concurrent. Als het héél goede klanten zijn, dan zijn ze zelfs een concreet doel van uw concurrent.

Ken uw klant

 • Wensen, verlangens, verwachtingen?
 • Hoe tevreden zijn ze en waar komt dat door
 • Hoe zien ze uw organisatie?
 • Wat zijn onvervulde behoeftes?
 • Waarom vertrekken sommige klanten? Waarheen?
 • Hoe zien ze uw concurrent? Wat kunt u daarvan leren?

Ken uw concurrent

Naast het kennen van de wensen en behoeften van uw klanten èn het oordeel dat ze hebben over uw organisatie, is het cruciaal om ook uw concurrent te kennen:

 • Wat doen ze qua marktbewerking? Wat is hun USP?
 • Met welke sterkten vallen ze onze kwetsbare plekken aan?
 • Wat hebben ze in de pijplijn zitten qua innovaties, communicatie, service etc
 • Waar zitten hun zwakten? Hoe kunnen we die uitbuiten?

Uw klantgerichtheid

kiezen

Klantgerichtheid is méér dan een service met een glimlach en een superwerkende klachtendesk. Het gaat om het richten: uw organisatie, werkwijze en medewerkers zó (in)richten dat ze de klant optimaal bedienen.

Moeilijk ?

Ja natuurlijk: als het makkelijk was, deed u het al en was u niet op deze plek dat alles aan het lezen.

Het vraagt nogal wat om “organisatie, werkwijze en medewerkers zó in te richten dat ze de klant optimaal bedienen”. Er moet aan vele knoppen gedraaid worden en die moeten ook met elkaar in balans zijn. En dat in een omgeving die continu in beweging is. Dus aanpassingsvermogen is ook belangrijk.

Uw vragen

uw vragen

Over resultaat & efficiency

Hoe kunnen wij meten wat de kosten die we maken voor reclame, PR, verkoopactiviteiten en promotie nu echt opleveren?
Hoe vergroten we het effect van deze inspanningen?
Hoe vergroten we de resultaten van ons marketingbudget?
Hoe haal ik meer resultaat (afspraken, leads) uit onze aanwezigheid op de vakbeurs?

Kyboko wordt vooral gevraagd om te assisteren  bij de beantwoording van deze vragen:

Over klantgerichtheid

 • Hoe versterk ik ‘de stem van de klant’ in mijn organisatie?
 • Op welke manier maken wij alle onderdelen van ons bedrijf meer klantgericht?
 • Hoe maken mijn medewerkers de verandering van productdenken naar klantdenken

Over resultaat & efficiency

 • Hoe vertalen we groeiende klantgerichtheid naar klanttevredenheid en groei?
 • Hoe houden we grip op de commerciële kosten (reclame, PR, verkoopactiviteiten en promotie etc)?
 • Hoe vergroten we het effect van deze inspanningen?
 • Hoe vergroten we de resultaten van ons marketingbudget?
 • Hoe haal ik meer resultaat (afspraken, leads) uit onze buitendienst en onze aanwezigheid op de vakbeurs?

Over interne organisatie

 • Hoe kan ik de samenwerking tussen marketing en verkoop verbeteren?
 • Hoe kan ik samenwerking tussen binnen- en buitendienst verbeteren (en hun effectiviteit)?

Onze bijdrage

helpen sparren ontmoeten

Kyboko levert verschillende bijdragen al naar gelang de complexiteit en omvang van uw vragen. We doen dat zowel onderzoekend (think), ontwerpend (build, als in de uitvoering (operate).

Think

 • Evaluatie/review van huidige klant- en concurrentiefocus binnen organisatie (awareness check t.a.v. nut en noodzaak)
 • Inventarisatie van marketing & sales management & medewerkers (kwaliteit, ontwikkeling, toekomst focus, allignment met organisatie en strategie) wat maakt de sterken sterk, wat kunnen ‘zwakken’ daarvan leren – hoe dat te organiseren?
 • Wat ontbreekt en wat zijn prioriteiten (nice versus need, kennis/kunde/vaardigheden)
 • Benchmark (kwaliteitscheck) van de verantwoordelijke afdelingen en betrokken partijen (intern en extern)

Build

 • Workshop hoe wij klantgerichtheid definiëren en maken voor alle geledingen van organisatie
 • Bewustzijnsessie voor management Klantgerichtheid begint bovenaan.
 • Aanscherpen van uw marktonderzoek (doelen, werkwijzen, management & medewerkers)
 • Handleiding voor verspreiding van klant- en concurrentiekennis & benutting voor verbeteren van de klantervaringen.
 • Definieer time to adaptation: hoe snel wordt nieuwe kennis verzamelt, beoordeeld, verspreid, benut in de operatie e/o planning.
 • Herontwerp/aanpassing van commerciële planning, aansturing, training/opleiding, beloning.
 • CRM denken & doen – review & aanpassing

Operate

 • Inspiratiesessies “meer verkopen met minder druk”
 • Let’s get real commerciële trainingen (verkopers, service, marketing, management)
 • Monitoring activiteiten en resultaten (kwaliteitsniveau, snelheid
Share
Tweet
Share