In uw organisatie zijn de mensen de kern van de dienstverlening. De werkwijze die ze daarbij volgen heeft een zeer sterke invloed op de kwaliteit van dienstverlening. Daardoor komen uw medewerkers tot top-prestaties. Want: people x process = performance.

people process performance

Als u de ontwikkeling van uw mensen faciliteert (zonder hun werkwijze aan te passen) gaat de kwaliteit van hun werk en dús de resultaten omhoog.

Kiest u ervoor de werkwijze te verbeteren (en de mensen met rust te laten) dan gaat de kwaliteit van het werk en de resultaten ook omhoog.

Als mensen èn werkwijze beiden ontwikkelen & verbeteren, versterken ze elkaar.
Daardoor zullen de resultaten exponentieel verbeteren.

Meer achtergrond leest u in het relevante hoofdstuk uit het Handboek Business Development.

 

Drie knoppen voor verbetering en ontwikkeling

Hieronder een uitwerking van elk van deze drie P’s waaruit een optimale mix van uw Business Development ontstaat.

mensen process relatiesPeople

 • Kennis van klanten, hun wensen, behoefte, voorkeuren en verwachtingen. Daarnaast ook inzicht in het BD proces.
 • Begrip (of zo u wilt, bewustzijn) van de eigen kwaliteiten (en verbeterpunten). Beiden verdienen aandacht.
 • Attitude (of zo u wilt houding/mindset) ten aanzien van klantgerichtheid en BD. De rest volgt hieruit.
 • Gedrag en de manier waarop u met klanten communiceert. Het gaat dus het DOEN (en laten) van uw medewerkers.

planning klant people performance

Process

 • Structuur – de inrichting waarlangs u de gekozen strategie realiseert en uitrolt.
 • Aansturing – de manier waarom het management sturing geeft aan hun medewerkers, inclusief de te hanteren maatstaven voor succes.
 • Discipline – elke dag invulling gegeven aan klantgerichte BD.  Door alle medewerkers, ieder op zijn eigen manier.  Vasthouden en afmaken.
 • Meten & weten = leren & verbeteren – evaluatie en analyse van de inzet en de resultaten daarvan: wat ging goed en moet versterkt worden? Wat kan beter en hoe pakken we dat aan?

Performance

Prestaties. Resultaten. De mate waarin doelstellingen daadwerkelijk gerealiseerd worden. Dat vraag om het bijhoduen van KPI’s. Dus om de 3 pijlers van business development:

 • Profilering – een aansprekend en onderscheidend profiel.
 • Klantenwerving – die efficiënt (bedrijfseconomische balans tussen kosten/inspanningen versus resultaten) is en uiteraard effectief (instroom van nieuwe opdrachten) en .
 • Binding van cliënten – de mate waarin cliënten bij u terugkomen om hun (nieuwe) zaken door u laten verzorgen.

Deze 3 onderdelen leiden tot groei van  omzet en rendement en daarmee tot een gezonde toekomst van de organisatie en haar medewerkers. Want, betere mensen en werkwijze maken betere dienstverlening en resultaten. Want: People x Process = Performance.

 

Hoe dit voor u kan werken?

Weten hoe P x P = P voor u kan werken? Lees meer achtergrond bij dit model en onze pragmatische dienstverlening.

Een (telefonisch) sparring-moment is makkelijk georganiseerd: bel met Dirk Heuff of mail hem.

Recommended Posts
nieuwe klant belt
Share
Tweet
Share